Materiály pro ty účastníky semináře Latina I a Latina II, kteří docházeli či budou docházet do skupiny vedené dr. Doležalem.